BioClina aardcollector

De BioClina aardcollector is een voorgeconfectioneerde vlakke warmtewisselaar die wordt toegepast voor ontsluiting van de aardwarmtebron, middels een sole/water warmtepomp.

Door het toepassen van de efficiënte BioClina aardcollector kan het totaal benodigde oppervlak in vergelijk met conventionele horizontale aardcollectoren met PE slangen, tot 50% worden gereduceerd. De collector is opgebouwd uit parallel met sole doorstroomde capillaire buisjes, die op 20 mm dikke verdeler/verzamelaar buizen zijn aangesloten. De positionering van de aardcollector kan in principe overal op het grondstuk geschieden, waarbij per collectormoduul 16 m2 oppervlak is benodigd. De collectoren worden horizontaal geplaatst op een diepte van ca. 1.20 m.

Het oppervlak boven het veld met collectoren dient zo mogelijk niet te worden bebouwd, om een optimale regeneratie van het aardoppervlak te kunnen garanderen. Het aanbrengen van beplanting kan alleen met gewassen met een vlakke wortelgroei. De oppervlakte die nodig is voor een BioClina aardcollector wordt tijdens de ontwerpfase bepaald.

De montage kan uitsluitend door een erkende BioClina installateur geschieden.

   

De door Clina geproduceerde Polypropyleen capillaire klimaatmatten worden niet alleen in gebouwen als verwarmings- en/of koelsystemen toegepast. Reeds sinds 2002 worden zij met zeer veel succes ook als warmtebron van brine/water-warmtepompen ingezet. De matten worden daarbij als ‘horizontale compact absorber’ in de grond op een diepte van 1,10 m tot 1,30 m gelegd.

Horizontale aardcollector voor optimale onttrekking van bodemwarmte
Het BioClina systeem is gebaseerd op de capillaire klimaatmatten, die sinds het begin van de jaren ‘90 wereldwijd met succes zijn toegepast in koelplafondsystemen. Deze bestaan uit een veelvoud van capillaire buisjes met een uitwendige diameter van slechts 4,3 mm, die aan de uiteinden in twee aanvoer-/retourbuizen eindigen. Inmiddels hebben de capillaire klimaatmatten van polypropyleen (PP) zich al meer dan 15 jaar bewezen bij de toepassing van een horizontale regeneratieve aardbodemwarmtebron. Deze hoog rendement vlakke collectoren worden onder de vorstgrens aangebracht. De met 20 mm zeer kleine onderlinge afstand van de capillaire buisjes, alsmede de parallelle doorstroming, zorgen voor een groot warmteoverdrachtsoppervlak en een optimale warmteuitwisseling tussen de aardcollector en de in de capillaire klimaatmatten circulerende sole.

Bedrijfszekerheid en laag energieverbruik – ook in strenge winters
Zelfs bij extreem lage buitenluchttemperaturen is de temperatuur van de bodem in de aanlegdiepte van ca. 1.20 m, hoger dan 0˚C. Dat verklaart waarom een onderzoek gehouden van juli 2007 tot juni 2010 bij 77 installaties door het Duitse Fraunhofer-Instituut voor zonne-energiesystemen, als resultaat had dat zowel de gemiddelde jaarlijkse bedrijfsuren en het rendement (COP) van de solebodemwarmtepompen wel meer dan een derde hoger liggen dan bij de onderzochte lucht-warmtepompen.

Minimale ruimte – zeer geschikt voor kleine oppervlakken
Het onttrekgebied kan met maximaal 50% gereduceerd worden vanwege de ongeëvenaarde efficiency van capillaire klimaatmatten als hoog rendement warmtewisselaar, in vergelijking met de conventionele enkele-buis-vlakcollectoren.

Makkelijk aan te leggen, veilig en lange levensduur
Elke capillaire klimaatmat wordt gecontroleerd op lekkages met een proefdruk van 20 bar voordat het de fabriek in Berlijn verlaat. Een volgende proefdruk volgt ter plaatse voor het afsluiten van de put. Voor BioClina capillaire klimaatmatten, waarvan de levensduur ten minste 50 jaar is, geldt garantie van 15 jaar.

Groter collectoroppervlak – snellere natuurlijk regeneratie van de door collector omgeven grond
In vergelijking met de conventionele, vlakke, enkele buis bodem-collectoren resulteert de duidelijk grotere buisoppervlakken in een lagere thermische belasting van het grondoppervlak, zodat het zich sneller op natuurlijke wijze kan regenereren.

Actieve regeneratie van de bodem door combinatie met systemen voor warmtewinning uit het milieu
Al tijdens het koude seizoen kan uit het milieu, via thermische zonne-energie en PV hybride collectoren of het gebruik van de gevelbekleding als absorberende oppervlak in relevante omvang, lage-temperatuur warmte worden verkregen. Deze warmte kan via de BioClina aardcollector voor actieve regeneratie worden gebruikt of tijdelijk in de bodem worden opgeslagen.

Passieve gebouwkoeling en actieve regeneratie door zomers gebruik te maken van de bodemcollectoren als koude bron
Voorwaarde voor dit, alleen met zeer lage energetische kosten verbonden, dubbele voordeel is de aanwezigheid van geschikte systemen in het gebouw. Hier zijn de BioClina capillaire klimaatmatten optimaal geschikt, daar deze vlak onder de oppervlakte van de vloeren, wanden of het plafond geïnstalleerd worden en voor een zeer comfortabele en energie-efficiënte koeling en verwarming van de ruimte zorgen.