Privacybeleid

Dit is de Privacy- en Cookieverklaring van Navos Klimaattechniek B.V.
Ons website-adres is: https://www.navos.nl.

Jouw privacy is voor Navos Klimaattechniek B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Daarnaast leggen wij uit welke cookies wij gebruiken en plaatsen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer/tablet/mobiel. Cookies kunnen je computer/tablet/mobiel of de bestanden die op jouw computer/tablet/mobiel staan niet beschadigen.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding over cookies. Als je daarna onze website verder gebruikt, nemen wij aan dat je geen bezwaar hebt tegen de cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar het kan zijn dat sommige dingen van onze website dan niet goed meer werken.

Via de website van Navos Klimaattechniek B.V. kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

Functionele cookies
De functionele cookies worden toegepast om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Zo worden bepaalde instellingen onthouden. Als u bijvoorbeeld aanvinkt dat u de volgende keer automatisch ingelogd wilt zijn op deze website, dan wordt dit onthouden door een cookie.

Cookies voor websiteanalyse
Wij gebruiken cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op een website worden bezocht. Om de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren, houdt Navos Klimaattechniek B.V. met het statistiekprogramma Google Analytics algemene bezoekgegevens bij. Denk hierbij aan gegevens over de meest opgevraagde pagina’s of ingegeven zoekwoorden. Met deze informatie optimaliseert Navos Klimaattechniek B.V. de website voor websitebezoekers. Het statistiekprogramma Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt door Google opgeslagen, inclusief een deel van uw IP-adres. Dit geanonimiseerde IP-adres is niet naar een specifieke computer te herleiden, maar wel naar de regio waarin de computer staat. Vergelijk het met het netnummer van een telefoonnummer: het is bekend om welke regio het gaat, maar niet wie de exacte persoon is. Google kan de opgeslagen informatie aan derden verschaffen als het hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google combineert de geanonimiseerde IP-adressen niet met andere gegevens waarover het beschikt.

Cookies om video’s te tonen
Navos Klimaattechniek B.V. gebruikt de technologie van Google (YouTube) om video’s op de website te kunnen tonen aan bezoekers. Voor het afspelen van deze video’s moet een Google-cookie geplaatst worden. Deze cookies vallen officieel in de categorie ‘advertentiecookies’, maar Navos Klimaattechniek B.V. maakt geen gebruik van advertenties op onze website.

Navos Klimaattechniek B.V. en andere websites
Op de website van Navos Klimaattechniek B.V. treft u een aantal links aan naar andere websites. Navos Klimaattechniek B.V. draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die websites. Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Reclame

Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post
 • per e-mail
 • per telefoon

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elk reclamebericht staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Bij telefonische reclame kun je dit aangeven als je wordt gebeld.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de website, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres  (ook een ‘hash’ genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Aanvullende informatie

HOE WE JOUW DATA BEVEILIGEN

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

VAN WELKE DERDE PARTIJEN WIJ DATA ONTVANGEN

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de afgesproken dienstverlening of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

WELKE GEGEVENS NAVOS KLIMAATTECHNIEK B.V. VERWERKT

Navos Klimaattechniek B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van uw relatie met ons of wat u aan ons doorgeeft, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam;
 • Functie;
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en vragen alleen persoonsgegevens die we nodig hebben om u goed van dienst te kunnen zijn.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht).

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, kun je een e-mail sturen aan privacy@www.navos.nl of een brief gericht tot Navos Klimaattechniek B.V., ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Kleveringweg 20, 2616 LZ DELFT.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun je een e-mail sturen aan privacy@www.navos.nl of een brief gericht tot Navos Klimaattechniek B.V., ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Kleveringweg 20, 2616 LZ DELFT, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. In je bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en je dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat wij zeker weten dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van je verzoek op totdat je ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van je verzoek, sturen we je altijd een bericht ter bevestiging.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zullen wij het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens te verwijderen of te wijzigen, tenzij en voorzover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

KLACHT INDIENEN

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT

Wij hebben geen officieel aangestelde Functionaris Gegevensbescherming, maar helpen u graag als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid. Via privacy@www.navos.nl en via Navos Klimaattechniek B.V., ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Kleveringweg 20, 2616 LZ DELFT, kun je altijd contact met ons opnemen met vragen over dit privacybeleid.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Wij behouden ons het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail voor bepaalde diensten.

——————————————–

Privacyverklaring Navos Klimaattechniek B.V., versie maart 2019