Kiefer_Plafond_Koelpaneel_product-1024x267

BioClina Aardcollector

BioClina-Huis klimaatmatten Navos

AARDCOLLECTOR

De BioClina aardcollector is een voorgeconfectioneerde vlakke warmtewisselaar die wordt toegepast voor ontsluiting van de aardwarmtebron, middels een sole/water warmtepomp.

Door het toepassen van de efficiënte BioClina aardcollector kan het totaal benodigde oppervlak in vergelijk met conventionele horizontale aardcollectoren met PE slangen, tot 50% worden gereduceerd. De collector is opgebouwd uit parallel met sole doorstroomde capillaire buisjes, die op 20 mm dikke verdeler/verzamelaar buizen zijn aangesloten. De positionering van de aardcollector kan in principe overal op het grondstuk geschieden, waarbij per collectormoduul 16 m2 oppervlak is benodigd. De collectoren worden horizontaal geplaatst op een diepte van ca. 1.20 m.

Het oppervlak boven het veld met collectoren dient zo mogelijk niet te worden bebouwd, om een optimale regeneratie van het aardoppervlak te kunnen garanderen. Het aanbrengen van beplanting kan alleen met gewassen met een vlakke wortelgroei. De oppervlakte die nodig is voor een BioClina aardcollector wordt tijdens de ontwerpfase bepaald.

De montage kan uitsluitend door een erkende BioClina installateur geschieden. Kijk voor meer informatie op:
http://bioclina.nl/uitvoeringen/aardcollectoren/

Rijsenhout

Contact

Navos Klimaattechniek B.V.
Kleveringweg 20, 2616 LZ Delft
T: 015 – 215 37 28
Naar de contactpagina

Berichtenarchief

Volg ons

Link naar onze Facebookpagina   Linkedin - Ronald de Vos